Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras verksamhetsberättelse 2018

Valviras verksamhetsberättelse 2018

4.3.2019 10:48 / Nyhet

Mängden av arbetsuppgifter vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har ökat kontinuerligt. Vårt arbete kan indelas i tre helheter, varav den första utgörs av de lagstadgade grundläggande uppgifterna för säkerställande av klient- och patientsäkerhet och en trygg livsmiljö samt en störningsfri skötsel av dessa. De övriga helheterna är att kontinuerligt utveckla verksamheten i samarbete med regionförvaltningsverken och att delta i planeringen och verkställigheten av det nya ämbetsverket, Statens tillstånds- och tillsynsverk (Luova). Alla dessa uppgiftsområden sköttes på ett effektivt sätt år 2018.

Anmärkningsvärt under fjolåret var bland annat, att antalet tillståndsbeslut inom den privata social- och hälsovården fortsatte att stiga mer än väntat. Stora, riksomfattande tjänsteproducenter har utökat sin verksamhet och antalet verksamhetsenheter har stigit kraftigt. Samtidigt har både offentliga och privata aktörer i växande takt varit i kontakt med tillsynen över social- och hälsovården och rådgivningen i samband med den, och tillsynsärendena har blivit alltmer komplicerade. Kontakterna från fältet återspeglar det stora behovet av stöd för egenkontrollen och att egenkontrollen bör främjas och säkerställas. Den växande arbetsmängden förutsätter att vi dagligen prioriterar de uppgifter där vi ser de största riskerna för klient- och patientsäkerheten och livsmiljön.

I början av år 2019 fyllde Valvira tio år. Vi firar jubileet i arbetets tecken: behovet av insatser för att säkerställa klient- och patientsäkerhet och en trygg livsmiljö ökar hela tiden.

Läs mer:

Valviras verksamhetsberättelse 2018 (pdf) (på finska)

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör
Tfn 0295 209 300
fornamn.efternamn(at)valvira.fi