Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras offentliga delgivningar och offentliga kungörelser publiceras från 2.1.2020 på verkets webbplats

Valviras offentliga delgivningar och offentliga kungörelser publiceras från 2.1.2020 på verkets webbplats

2.1.2020 12:03 / Nyhet

Valviras offentliga delgivningar och offentliga kungörelser publiceras från och med 2.1.2020 på verkets webbplats. Anslagstavlan på Valviras verksamhetsställe i Helsingfors tas ur bruk.

Orsaken till ändringen är en ändring av förvaltningslagen som trädde i kraft 1.1.2020. På grund av lagändringen blir publicering på webbplatser det primära förfarandet både i fråga om offentliga delgivningar och offentliga kungörelser av myndigheter. Ändringen gör det lättare för förvaltningskunder att få information när meddelanden om offentliga delgivningar och offentliga kungörelser finns tillgängliga på ämbetsverkens webbplatser oavsett deras öppettider eller placeringsorter.

Läs mer:

Offentliga delgivningar och offentliga kungörelser (Valvira.fi)

Lagen om ändring av förvaltningslagen (29.3.2019)

Mer information:

Ritva Kujala, förvaltningsdirektör
tfn 0295 209 315

fornamn.efternamn(at)valvira.fi