Innehållspresentatör

null Valviras och regionförvaltningsverkens regionala diskussionsmöten om boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården

Valviras och regionförvaltningsverkens regionala diskussionsmöten om boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården

20.8.2018 16:02 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken ordnar i höst sex regionala seminarier om boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården. Syftet med mötena är att ge information om tillsynen över boendetjänster, kunskap som samlats av erfarenheter samt forskningsdata. Även deltagarna i seminariet får sin röst hörd och kan uttrycka sina åsikter under learning cafe-arbetet.

Diskussionsmötena är avgiftsfria för deltagarna. Var och en svarar själv för måltids- och resekostnader.

Det första seminariet ordnas 1.10.2018 i Jyväskylä, som hör till verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Program och en länk till anmälan bifogas. Den sista anmälningsdagen är 21.9.2018 och seminariet inrymmer 100 deltagare.

Tidpunkter för följande seminarier:

Helsingfors 9.10.2018, Regionförvaltningsverket för Södra Finlands område
Varkaus 24.10.2018, Regionförvaltningsverket för Östra Finlands område
Åbo 30.10.2018, Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finlands område
Uleåborg 7.11.2018, Regionförvaltningsverket i Norra Finlands område
Rovaniemi 4.12.2018, Regionförvaltningsverket för Lapplands område

Seminariernas program publiceras på Valviras och det avsedda regionförvaltningsverkets webbplats senast en månad före tillställningen.

Välkommen på seminarium!

Läs mer:

Seminariets program i Jyväskylä (på finska)

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2018, uppdatering för år 2018

Mer information om seminariet i Jyväskylä:

Jaana Aarnio, överinspektör
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
tfn 029 5018 576
fornamn.efternamn(at)avi.fi

Lilli Autti, överinspektör
Valvira
tfn 029 5209 605
fornamn.efternamn(at)valvira.fi