Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras elektroniska ärendehantering har utvidgats: ansvaret för ansökan om yrkesrättigheter ligger hos de nyutexaminerade

Valviras elektroniska ärendehantering har utvidgats: ansvaret för ansökan om yrkesrättigheter ligger hos de nyutexaminerade

11.6.2020 11:27 / Nyhet

Valvira har under maj månad utvidgat sina e-tjänster så att ansökan om registrering av yrkesbeteckning nu kan göras elektroniskt också av dem som avlagt yrkesinriktad examen, dvs. grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare), eller yrkesexamen för massör/i massage. Ansökan kan lämnas in behändigt i Valviras e-tjänster.

Elektronisk ärendehantering har redan tidigare varit i bruk för universitetsexamina och yrkeshögskoleexamina. Dokument i pappersformat behövs inte längre, när Valvira får examensuppgifterna om de utexaminerade direkt från högskolornas riksomfattande datalager VIRTA och uppgifterna om yrkesinriktade examina från datalagret KOSKI. Behandlingen av ansökan om yrkesrättigheter sker elektroniskt från början till slut, och beslutet om beviljad rätt att utöva yrke kan med sökandens samtycke sändas till den elektroniska ärendehanteringens ärendekonto.

Tidigare har högskolor och yrkesläroanstalter skickat in fastställda examensuppgifter för dem som avlagt examen (s.k. gemensamma listor). I fråga om yrkesinriktade examina upphör denna praxis under sommaren 2020. Ansvaret för ansökan om rätt att utöva yrke övergår alltså till de utexaminerade. De som avlagt examen kan direkt efter utexamineringen ansöka om rätt att utöva yrke/registrering, om examensuppgifterna är införda i datatjänsten VIRTA eller KOSKI. Att ansöka via e-tjänsten är enkelt, och behandlingen går snabbare än förut.

Mer information:

Jenni Kangas, tfn 0295 209 532
fornamn.efternamn(at)valvira.fi