Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras elektroniska ärendehantering — anvisningar till närvårdare

Valviras elektroniska ärendehantering — anvisningar till närvårdare

11.6.2020 13:05 / Nyhet

Valvira har utvidgat sina e-tjänster så att ansökan om registrering av yrkesbeteckning nu kan göras elektroniskt också av dem som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare). Ansökan kan lämnas in behändigt i Valviras e-tjänster. Elektronisk ansökan är möjlig om examensuppgifterna är införda i datalagret KOSKI. När du avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) kan du ansöka om registrering både i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki) och i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

När du ansöker om registrering samtidigt i Suosikki och Terhikki får du två olika räkningar vars totalsumma är lika med en registrering. Du bör lämna in ansökan i båda registren med separata ansökningar, alltså lämna in en ansökan för hälso- och sjukvård och en annan ansökan för socialvård. Enklast går det att ansöka via Valviras e-tjänster. Den elektroniska ärendehanteringen har separata ärendeprocesser för båda registreringarna, men du behöver enbart skapa ett ärendekonto. Via ärendekontot kan du sedan ansöka om två registreringar (skyddad yrkesbeteckning för närvårdare). 

Vi ber dig observera att ansökan inte kan lämnas in i förväg. Det tidigaste datumet för ansökan om registrering är den officiella utexamineringsdagen. När du lämnat in ansökan elektroniskt skickas ett intyg om registreringen elektroniskt till ditt ärendekonto, om du gett ditt samtycke till elektronisk delgivning.

Läs mer:

Ansökningsanvisningar för elektronisk ärendehantering (valvira.fi)
Ansökningsanvisning för närvårdare (Valvira.fi)

Mer information:

Jenni Kangas, tfn 0295 209 532
fornamn.efternamn(at)valvira.fi