Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira utvärderar läget för förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus

Valvira utvärderar läget för förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus

18.10.2018 17:17 / Nyhet

Ledningen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Valvira har 1.10.2018 förhandlat om läget i fråga om förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus. Därefter har sjukvårdsdistriktet skickat Valvira en utredning över hur sjukhuset har utvecklat sin verksamhet efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Valvira förordnade 13.6.2016 att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska läggas ned före 31.3.2017 på grund av risker för patientsäkerheten, eftersom vården av nyfödda inte uppfyller de krav som ställs på patientsäkerheten enligt lagstiftningen.

Högsta förvaltningsdomstolen har 23.4.2018 beslutat att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska upphöra 31.12.2018.  HFD:s beslut om att förlossningsverksamheten upphör är fortfarande i kraft. Det undantagstillstånd som beviljats av social- och hälsovårdsministeriet och som gäller kravet på antal förlossningar påverkar inte HFD:s beslut.

Valvira utvärderar ärendet på basis av den utredning som sjukvårdsdistriktet har lämnat in och informerar om hur ärendet framskrider.

Mer information:

Kirsi Liukkonen, enhetschef, tfn 0295 209 428
fornamn.efternamn@valvira.fi

Läs mer:

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt har 17.10.2018 gett ut ett pressmeddelande om saken:
Oulaskankaan sairaalassa aloitetaan yt-neuvottelut (Samarbetsförhandlingar inleds på Oulaskangas sjukhus, på finska)

Förlossningsverksamheten upphör på Oulaskangas sjukhus (valvira.fi) (på finska)