Innehållspresentatör

null Valvira utreder näthandeln med hemtest inom vårdområdet som säljs till konsumenter

Valvira utreder näthandeln med hemtest inom vårdområdet som säljs till konsumenter

3.5.2017 08:45 / Nyhet

Näthandeln och urvalet av produkter som säljs på nätet har ökat kontinuerligt. Ansvarsfrågor har en särskild betydelse inom näthandeln, såväl köparnas som leverantörernas och säljarnas ansvar.

Som en del av sitt program för marknadstillsyn år 2017 utreder Valvira näthandeln med hemtest inom hälso- och sjukvården som riktas till konsumenter i Finland. Utredningen gäller i första hand s.k. snabbtest som man själv kan göra hemma (t.ex. för att testa graviditet, celiaki eller sexuellt överförda sjukdomar.)

Genom en webbaserad enkät som riktas till aktörer inom näthandeln kartläggs bl.a. produkturvalet på marknaden och hur väl produkterna överensstämmer med de krav som ställs i lagstiftningen. Samtidigt utreds hur väl aktörer inom näthandeln känner till sina produkter samt de regelverk som tillämpas i fråga om ansvar och hela produktområdet.

Orsaken till utredningen är bl.a. det snabbt växande antalet hemtest inom hälsovårdvård och diagnostik och det ökade antalet aktörer på marknaden som erbjuder självtestning. Valvira kommer att utnyttja resultaten bl.a. för att inrikta sin marknadstillsyn, styrning och rådgivning. Resultaten kommer att redovisas senare i sommar.

Mer information:

Nelli Karhu, överinspektör

tfn 0295 209 385

fornamn.efternamn(at)valvira.fi