Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Valvira uppmanar enheter som utför ingrepp för uttag av Essure-mikroinlägg att ta del av tillverkarens preciserade anvisningar

Valvira uppmanar enheter som utför ingrepp för uttag av Essure-mikroinlägg att ta del av tillverkarens preciserade anvisningar

31.7.2018 15:36 / Nyhet

Ingreppet för uttag av Essure-mikroinlägg behandlas i Bayers bruksanvisning för Essure i avsnitt XII. Vid sidan av bruksanvisningen har Bayer hösten 2017 utarbetat ett dokument, där bland annat uttag av Essure-mikroinlägg behandlas utförligare än i bruksanvisningen. Valvira rekommenderar att enheter som tar ut Essure-mikroinlägg gör sig förtrogna med Bayers dokument och agerar enligt det.

Försäljningen av Essure-mikroinlägg upphörde i juni 2017. Tillverkaren är trots det skyldig att ge anvisningar och råd i frågor som gäller inlägget under hela dess livscykel.

Därtill påminner Valvira om att de uttagna mikroinläggen bör skickas till tillverkaren för att möjliggöra undersökning av inlägget. I fråga om inläggen har saken särskilt stor betydelse, eftersom uttag av inlägg och undersökning av det uttagna inlägget inte kan genomföras i ett forskningsupplägg. Tillverkaren lämnar praktiska råd om hur uttagna inlägg hanteras och skickas.

Essure är en steriliseringsmetod där ett mikroinlägg införs i vardera äggledaren via livmoderhålan. Tre månader efter ingreppet görs en efterkontroll där man säkerställer att inläggen sitter på rätt ställe och att äggledarna är blockerade. Avsikten är att mikroinläggen permanent blir kvar i äggledarna, men i vissa fall blir det nödvändigt att ta ut dem.

Dokumentet om ingrepp för uttag kan begäras av tillverkaren av Essure-inlägg, Bayer Oy, e-post medinfo(at)bayer.fi eller tfn 020 785 8222.

Läs mer om Essure:
Valvira har agerat enligt sina förpliktelser i ärendet som gäller Essure-mikroinlägg

Mer information:
Tarja Vainiola, överinspektör
tfn 0295 209 502
fornamn.efternamn@valvira.fi