Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira uppmanar att säkerställa uppdaterade antivirusprogram i hälso- och sjukvårdens informationssystem

Valvira uppmanar att säkerställa uppdaterade antivirusprogram i hälso- och sjukvårdens informationssystem

28.6.2017 12:26 / Nyhet

Valvira uppmanar verksamhetsenheter inom social- och hälsovården att se till, att alla tillräckliga åtgärder vidtagits på grund av de senaste hoten mot datasäkerheten (utpressningsprogram av typ Petya och WannaCry, som utnyttjar en sårbarhet i Windows-operativsystemet) och för framtida beredskap för dataskyddsrisker. Risken för angrepp av Petya och WannaCry-virus och andra motsvarande virus fortsätter, och därför ska antivirusprogrammen i informationssystem alltid vara uppdaterade.

Verksamhetsenheterna ska ta hänsyn till att antivirusprogrammen i all medicinteknisk utrustning som kopplats till datanätet inte kan uppdateras på egen hand och kräver ofta en installatör som befullmäktigats av tillverkaren. Antivirusprogram i sådan utrustning som underhålls via nätförbindelse kan snabbt uppdateras, men åtgärder som vidtas på ort och ställe ska överenskommas med tillverkaren så fort som möjligt.

Cybersäkerheten hör i första hand till Kommunikationsverkets ansvarsområde. Verket producerar en uppdaterad lägesbild av olika fenomen och ger information om dem samt fungerar som myndighet för säkerheten av datatrafiken. Valviras uppgift är att säkerställa patientsäkerheten också i situationer av cyberhot. Betydande avvikelser som medför risk för patientsäkerheten eller dataskyddet ska anmälas till Valvira (sidan på finska).

Läs Kommunikationsverkets anvisningar och meddelanden här.

Läs mer:

Datasystemen (sidan på finska, Valvira.fi)
Endast informationssystem som finns i Valviras register får tas i bruk (9.6.2017)

Mer information på Valvira:

Jari Knuuttila, överinspektör
tfn 0295 209 504

fornamn.efternamn(at)valvira.fi