Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira stöder välfärdsområdena genom att regelbundet meddela om egentillsyn – kom med på e-postlistan

Valvira stöder välfärdsområdena genom att regelbundet meddela om egentillsyn – kom med på e-postlistan

29.12.2022 12:15 / Nyhet


Från och med ingången av 2023 skickar Valvira regelbundet meddelanden till välfärdsområdena med rubriken ”Effektiv egentillsyn”. I meddelandenas innehåll betonas väsentliga frågor beträffande en framgångsrik och förstärkt egentillsyn i välfärdsområdena. Meddelandena ges ut på två språk, på finska och svenska.

Meddelandena är avsedda för ledningen och personalen inom social- och hälsovård på välfärdsområdena, i Helsingfors stad och på området för samkommunen HNS.

Kom med på e-postlistan för meddelanden (valvira.fi)

Mer information:

Kommunikationschef Marjut Gerkman, 0295 209 388