Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira’s hälsoskydd höjde sin beredskap på grund av driftstörningen i Olkiluoto

Valvira’s hälsoskydd höjde sin beredskap på grund av driftstörningen i Olkiluoto

10.12.2020 18:50 / Nyhet

Den allvarliga nödsituationen i enheten 2 på Olkiluoto kärnkraftverk i dag höjde beredskapen också i Valvira. I nödsituationer med strålrisk kan Valvira ge föreskrifter och anvisningar gällande hushållsvatten, boende, gemensamma utrymmen och livsmiljö.

Enligt Strålsäkerhetscentralen är situationen nu stabil och anläggningen är i ett säkert tillstånd. Ingen strålning har kommit ut i omgivningen.

Strålsäkerhetscentralens meddelande 10.12.2020 kl. 17.35 (stuk.fi)

Mera information om Valvira’s roll i nödsituationer med strålrisk (valvira.fi)