Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira påminner: Förskrivning av opioider förutsätter omsorgsfullt övervägande

Valvira påminner: Förskrivning av opioider förutsätter omsorgsfullt övervägande

14.8.2017 09:48 / Nyhet

Användningen av opioider har under den senaste tiden väckt diskussion såväl i Finland som internationellt. FPA har ingripit i saken i maj och skickat en del läkare respons på förskrivningen av kombinationspreparat med paracetamol och kodein (opioid). Praxisen kring förskrivning av opioider har väckt oro också hos Valvira: majoriteten av de fall där yrkesrättigheterna för läkare har begränsats av nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har bland annat gällt oändamålsenlig läkemedelsförskrivning.

Valvira påminner om att medicinska indikationer och säkerhet omsorgsfullt ska övervägas innan opioider och andra huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel förskrivs. Samtidigt ska man komma ihåg att patienten alltid har rätt till god smärtlindring som en del av god hälso- och sjukvård.

Vid långvarit smärta som har andra orsaker än cancersjukdom kan opioider användas till stöd för andra smärtlindringsmetoder, om behovet av opioidbehandling, varaktigheten av den, nytta och olägenheter samt patientens psykosociala situation på ett adekvat sätt har utvärderats. Innan opioidbehandling sätts in är det bra att konsultera en smärtklinik om orsaken till smärtan är okänd, patienten är ung, behandlingen eventuellt kan bli långvarig eller om patienten har psykosociala problem och/eller missbruk av berusande ämnen.

Läs mer:

Smärtbehandling (Valvira.fi)

Mer information:

Tarja Holi, direktör
tfn 0295 209 400

Riitta Pöllänen, överläkare
tfn 0295 209 458

fornamn.efternamn(at)valvira.fi