Innehållspresentatör

null Valvira på Sjukskötardagarna: Sjukskötaren som säkerställare av patient- och klientsäkerheten

Valvira på Sjukskötardagarna: Sjukskötaren som säkerställare av patient- och klientsäkerheten

22.3.2018 14:16 / Nyhet

Sjukskötarna har en central roll i att genomföra och utveckla en klientorienterad säkerhetskultur.

På Valviras session på Sjukskötardagarna (Sairaanhoitajapäivät) betraktar ämbetsverkets sakkunniga social- och hälsovården ur tillsynsperspektiv samt aktuella observationer inom tillsynen. Viktiga teman är egenkontroll, läkemedelsbehandling patientjournalsystem, bedömning av vårdbehovet samt tillgodoseendet av självbestämmanderätten inom socialvårdens boendeenheter. Referendarierådet Helena Mönttinen belyser olika teman inom läkemedelssäkerheten ur tillsynsperspektiv och överingenjör Antti Härkönen berättar om betydelsen av datasäkerhet i sjukskötarens arbete. Överinspektör Anna-Maija Liedenpohjas inlägg fokuserar på sjukskötarens roll i bedömningen av vårdbehovet under jourförhållanden, och överinspektör Sari Mehtälä dryftar frågan om vad en god vardag består av vid boendeenheter för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården. Ordförande vid sessionen är Valviras överdirektör Markus Henriksson.

Läs mer:

Valviras presentationer i SlideShare (på finska)

Mer information:

Helena Mönttinen, enhetschef, referendarieråd
tfn 0295 209 404

Antti Härkönen, överingenjör
tfn 0295 209 530

Anna-Maija Liedenpohja, överinspektör
tfn 0295 209 454

Sari Mehtälä, överinspektör
tfn 0295 209 316

fornamn.efternamn(at)valvira.fi