Innehållspresentatör

null Valvira på Sjukskötardagarna: Egenkontrollen höjer patient- och klientsäkerheten

Valvira på Sjukskötardagarna: Egenkontrollen höjer patient- och klientsäkerheten

23.3.2017 12:50 / Nyhet

God vård och omsorg säkerställs alltid bäst genom systematisk egenkontroll som bedrivs av verksamhetsenheten själv. Egenkontrollen vid enheten bör följas och utvärderas regelbundet och rättas till vid behov, också med beaktande av patient- eller klientrespons och personalens åsikter.

I Valviras session på Sjukskötardagarna behandlar Valviras sakkunniga aktuella frågor kring egenkontrollen inom social- och hälsovården. Utgångspunkten är observationer som gjorts under tillsynen samt resultaten av enkäter som riktades till studerande under hösten 2016. Överläkare Riitta Aejmelaeus berättar i sitt anförande hur man genom en aktiv inskolning av sjukskötarstuderande klargör vilka rättigheter och ansvar de har under anställningen. Referendarierådet Helena Mönttinen belyser de utmaningar som säker läkemedelsbehandling ställer för tillsynen, och inspektör Minna Kymäläinen klargör vilka effekter den ökade användningen av hälsoteknologi inom vård- och omsorg har på yrkespersonernas arbete och hur den påverkar tillsynen. Avslutningsvis framhåller socialrådet Hanna Ahonen betydelsen av tidigt ingripande som en del av verksamhetens processer för egenkontroll.

Läs mer:

Valviras föreläsningar i SlideShare (slideshare.net) (på finska)

Endast en tredjedel av studerande som tillfälligt arbetade i sjukskötaruppgifter hade en skriftligen utsedd handledare (9.3.2017)

Inskolningen av studerande som tillfälligt är verksamma i läkar- eller tandläkaruppgifter fungerar i regel bra – men även brister avslöjades i Valviras kartläggning (3.3.2017)

Mer information:

Hanna Toiviainen, planeringschef, enhetschef, sessionens ordförande
tfn 0295 209 619

Riitta Aejmelaeus, överläkare
tfn 0295 209 431

Helena Mönttinen, referendarieråd, enhetschef
tfn 0295 209 404

Minna Kymäläinen, inspektör
tfn 0295 209 503

Hanna Ahonen, socialråd
tfn 0295 209 603

fornamn.efternamn(at)valvira.fi