Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira övervakar informationssäkerheten i Coronablinkern-applikationens informationssystem

Valvira övervakar informationssäkerheten i Coronablinkern-applikationens informationssystem

31.8.2020 14:20 / Nyhet

Med hjälp av mobilapplikationen Coronablinkern som laddas ner i smarttelefoner kan människor själva delta i att hindra spridningen av viruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Med applikationen går det snabbare att spåra upp personer som exponerats för viruset och bryta smittkedjor. Det är frivilligt att använda applikationen, och den har utvecklats med särskild fokus på dataskydd och informationssäkerhet. Ju fler användare applikationen får desto större är nyttan.

Coronablinkern (Koronavilkku) publiceras som finsk- och svenskspråkiga versioner måndagen 31.8, varefter den kan laddas ner gratis från de vanligaste applikationsbutikerna. En version på engelska kommer att publiceras senare under hösten.

Coronablinker-applikationen har utvecklats för spårning av coronavirussmitta, och Valvira övervakar informationssäkerheten i applikationens informationssystem.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) fungerar som personuppgiftsansvarig i fråga om behandlingen av personuppgifter i samband med informationssystemet. THL svarar för informationssystemets funktion och godkännandet av dess informationssäkerhet och kan ställa närmare funktionella och tekniska krav på systemet samt krav på dess informationssäkerhet.

Läs mer:

Coronablinkern (koronavilkku.fi/sv/)

Applikation som intensifierar brytandet av smittkedjorna (thl.fi)

Mer information:

Antti Härkönen, överingenjör, tfn 0295 209 530
fornamn.efternamn@valvira.fi