Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland granskar verksamheten vid Åbo stadssjukhus avdelning för geriatrisk psykiatri

Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland granskar verksamheten vid Åbo stadssjukhus avdelning för geriatrisk psykiatri

22.2.2016 09:40 / Nyhet

Valvira utreder verksamheten vid Åbo stadssjukhus avdelning för geriatrisk psykiatri och de övriga avdelningarna som ett ärende av organisationstillsyn i samarbete med Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har på torsdagen 18.2 avtalat om de fortsatta åtgärderna. Valvira blev informerad om de misstänkta missförhållandena på avdelningen på onsdag kväll 17.2 och vidtog omedelbart åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten där.

Utredningen inleddes med en snabb insamling av fakta och en genomgång av eventuella tidigare tillsynsärenden. Valvira kommer att sköta ärendet systematiskt, och ett inspektionsbesök kommer att göras på sjukhuset inkommande vecka tillsammans med Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland.

Valvira håller både nu och i fortsättningen regelbunden kontakt med sjukhuset för att säkerställa den omedelbara patientsäkerheten.

Mer information på Valvira:

Markus Henriksson, enhetschef, medicinalråd
tfn 0295 209 401
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information vid Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland:

Jaska Siikavirta, chef för social- och hälsovårdsenheten
tfn 0295 018 113
fornamn.efternamn(at)avi.fi