Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland gjorde ett inspektionsbesök till Kuppis sjukhus

Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland gjorde ett inspektionsbesök till Kuppis sjukhus

30.5.2017 14:27 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland gjorde 29.5.2017 ett inspektionsbesök till Kuppis sjukhus, som tillhör Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts psykiatriska resultatenhet i Åbo. Inspektionen förrättades som en del av den fortsatta tillsynen över Kuppis psykiatriska sjukhus. Det psykiatriska sjukhuset har omorganiserats 1.5.2017 och införlivats till en del av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

-    Under inspektionen fokuserade vi på avdelningen för geriatrisk psykiatri och vårdavdelningen för svåra psykoser, berättar överläkare Kaisa Riala från Valvira.
-    Kuppis sjukhus har satsat mycket på att utveckla avdelningsvården för geriatrisk psykiatri och bl.a. grundat en separat vårdenhet för minnessjuka. Tidigare saknades en ändamålsenlig vårdstig för minnessjuka patienter.

Under inspektionsbesöket intervjuade tillsynsmyndigheterna både anställda och patienter. Under besöket framkom inga sådana tecken som skulle tyda på illabehandling av patienter.

-    Patienterna var nöjda med den vård de fick. Många ansåg dock att stämningen var rätt orolig på avdelningarna, säger Riala.
-    På Kuppis sjukhus bör uppmärksamhet fästas vid att lokalerna ska vara adekvata och det ska finnas tillräckligt med personal. Alltför knappa personalresurser kan bidra till ökad användning av begränsande åtgärder och tvångsåtgärder.

Valvira kommer även i fortsättningen att regelbundet följa situationen på Kuppis psykiatriska sjukhus tillsammans med Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

-    Vi kommer nu att analysera resultaten av inspektionsbesöket. Sannolikt begär vi också tilläggsinformation från sjukhuset bl.a. om den organisationsreform som genomförts, säger Riala.
-    Beslut om fortsatta åtgärder fattas utgående från observationerna under besöket och de tilläggsutredningar som lämnas in.

Läs mer:    

Valvira har fattat ett beslut i tillsynsärendet som gäller Kuppis psykiatriska sjukhus (22.6.2016)

Granskningen av verksamheten på Kuppis sjukhus framskrider (6.4.2016)

Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland granskar verksamheten vid Åbo stadssjukhus avdelning för geriatrisk psykiatri (19.2.2016)

Mer information:

Kaisa Riala, överläkare
tfn 0295 209 381

fornamn.efternamn(at)valvira.fi