Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira och regionförvaltningsverken bildar regionala diskussionsarenor

Valvira och regionförvaltningsverken bildar regionala diskussionsarenor

10.1.2018 13:47 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Lapplands län arrangerar 23.1 ett regionalt möte, en s.k. diskussionsarena för dem som anlitar handikappservice och tjänster för funktionshindrade. Vid mötet diskuteras den rådande situationen och det praktiska genomförandet av tjänster för handikappade. Klienter får möjlighet att påverka de praktiska tillsynsinsatserna: utbytet av tillställningen kommer att utnyttjas för utvecklingen av tillsynen över handikapptjänsterna och för styrningen av aktörer som ordnar och tillhandahåller tjänster. Syftet med styrning och tillsyn är att säkerställa tjänsternas kvalitet och säkerhet.

Diskussionsarenan i Rovaniemi är den första i en serie tillställningar som myndigheterna arrangerar för klienter: år 2018 ordnar Valvira och regionförvaltningsverken tillsammans drygt 10 regionala diskussionsarenor som involverar klienter inom handikapptjänster och hemtjänster för äldre. Under mötena diskuteras bl.a. beslutsfattandet som gäller klienten, klientsäkerheten och det praktiska genomförandet av egenkontrollen. Tillställningarna genomförs som en del av verkställandet av Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården.

Du kan följa upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter, hashtag #sotevalo18.


Läs mer:

Program för tillställningen Delta och påverka tillsynen över handikapptjänsterna (på finska)

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2019, uppdatering för år 2018

 

Mer information på Valvira:
 

Sari Mehtälä, överinspektör
tfn 0295 209 316
fornamn.efternamn@valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverket:

Sari Husa, överinspektör för socialvården
tfn 0295 017 361
fornamn.efternamn@avi.fi