Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Valvira kommer i fortsättningen att bevilja rätt att vara verksam som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning

Valvira kommer i fortsättningen att bevilja rätt att vara verksam som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning

23.3.2017 14:47 / Nyhet

Från och med 1.6.2017 kommer bestämmelser att finnas i en ny lag om behörighet som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Läkare med denna rätt ska vara förtrogna med företagshälsovård och därtill genomgå en strålskyddsutbildning, som säkerställer de kunskaper en läkare behöver ha om strålningens negativa effekter på hälsan och riskerna med strålning i uppgifter där exponering för strålning ingår. Valvira beviljar i fortsättningen rätt att vara verksam som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Hittills har Strålsäkerhetscentralen (STUK) på ansökan av läkaren fastställt behörigheten för läkare som ansvarar för hälsokontroller.

Valvira kommer också att tillhandahålla en förteckning på sin webbplats över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning som finns införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). För närvarande innehåller STUK:s register cirka 460 läkare, och uppgifterna om dessa kommer att överföras till Valvira. En företagsläkare som av STUK har beviljats behörighet har rätt att vara verksamma som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning fram till slutet av innevarande år. Valvira kommer att kontakta samtliga registrerade företagsläkare och be dem meddela Valvira om de vill bli införda i Terhikki-registret som företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning. Valvira registrerar avgiftsfritt de läkare som finns i STUK:s register på basis av deras anmälan.

Nya registreringar kan ansökas hos Valvira från och med 1.6.2017. Valvira kommer senare under våren att publicera ansökningsanvisningar.

En läkare förtrogen med effekterna av strålning har uppgiften att bedöma om en arbetstagare i strålningsarbete som hör till kategori A är lämplig för strålningsarbete. Bedömningen görs innan arbetet inleds och medan arbetet pågår. Med strålningsarbetare som hör till kategori A avses en arbetstagare som i sitt arbete kan exponeras för strålning till den grad att personlig dosövervakning ska ordnas. Den strålskyddsutbildning som avses i den nya lagen kan i fortsättningen ordnas av universiteten och Arbetshälsoinstitutet. Utbildningsorganisationen ska begära ett utlåtande från Strålsäkerhetscentralen för att säkerställa att utbildningen uppfyller kraven.

Läs mer:

SHM:s pressmeddelande (stm.fi)

Mer information:

Maarit Mikkonen, referendarieråd, enhetschef
tfn 0295 209 561

fornamn.efternamn(at)valvira.fi