Innehållspresentatör

null Valvira inför elektronisk ärendehantering för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen inom hälso- och sjukvården

Valvira inför elektronisk ärendehantering för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen inom hälso- och sjukvården

8.10.2019 08:32 / Nyhet

Valvira har tagit bruk elektronisk ärendehantering för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen inom hälso- och sjukvården. Alla som utexaminerats från yrkeshögskolor kan nu ansöka om rätt att utöva yrke som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i Valviras e-tjänster. Pappersdokument behövs inte, utan ansökan om rätt att utöva yrke behandlas elektroniskt från början till slut.

Ansvaret för ansökan om yrkesutövningsrätt övergår till de utexaminerade

Hittills har läroanstalterna skickat in fastställelser av examensuppgifterna till Valvira för dem utbildats till yrken inom hälso- och sjukvården (s.k. gemensamma listor). Behandlingen av gemensamma listor upphör i slutet av november.

”Ansvaret för att ansöka om rätt att utöva yrke övergår från läroanstalterna till de utexaminerade”, säger enhetschef Jenni Kangas. ”Det är viktigt att de som avlagt examen ansöker om rätt att utöva yrket så snart de avlagt sin examen. På det sättet säkerställs rätten att utöva yrke utan avbrott.”

Yrkesutbildade personer som utexaminerats från läroanstalten får tillfälligt vara verksamma i uppgifter för en legitimerad yrkesutbildad person i 30 dagar efter utexamineringen under ledning och tillsyn av en annan yrkesutövare.

Efter slutet av november (30.11.2019) behandlas och faktureras ansökningarna som enskilda ansökningar. Information om avgifterna för behandling av ansökan finns på Valviras webbplats. Läroanstalterna kan, om de vill sluta skicka gemensamma listor redan före slutet av november och vägleda sina studerande att efter utexamineringen använda Valviras e-tjänst för ändamålet.

Läs mer:

Valviras elektroniska ärendehantering (valvira.fi)


Mer information:

Jenni Kangas, enhetschef
tfn 0295 209 532

fornamn.efternamn(at)valvira.fi