Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira i sitt utlåtande: Viktigt att utveckla vårdkedjorna när den specialiserade sjukvården centraliseras

Valvira i sitt utlåtande: Viktigt att utveckla vårdkedjorna när den specialiserade sjukvården centraliseras

16.6.2017 09:24 / Nyhet

En centralisering av den specialiserade sjukvården till större verksamhetsenheter är i princip motiverat för att säkerställa servicekvalitet, patientsäkerhet och tillräcklig kompetens, säger Valvira i sitt utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården.

När funktioner centraliseras är det dock viktigt att utveckla patienternas vårdkedjor för att olika faser av vård och behandling ska bilda en enhetlig helhet. Detta förutsätter att även informationssystem och informationsutbyte fungerar utan luckor. Valvira konstaterar vidare, att effekterna av de förändringar som avses i förordningen, inte enbart på kostnader utan också på patientsäkerhet och vårdkvalitet, bör följas upp med hjälp av olika kunskapskällor. Sådana är till exempel Patientförsäkringscentralen och tillsynsmyndigheterna, som samlar in data.

Valvira ser det som ett problem att utkastet till förordning endast är avsett att gälla kommunala aktörer. Detta möjliggör för den privata hälso- och sjukvården att fortfarande utföra i förordningen avsedda behandlingar och operationer som kräver särskild kompetens vid betydligt mindre enheter och med mindre årsvolymer. I vissa enheter kan detta leda till sämre kvalitet och högre komplikationsfrekvens, vilket den offentliga hälso- och sjukvården kan behöva ta ansvar för.

Läs mer:
Valviras utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården (pdf på finska)

Mer information:

Tarja Holi, direktör
tfn 0295 209 400

fornamn.efternamn(at)valvira.fi