Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Valvira har publicerat sin statistik om tillsynen över hälso- och sjukvården år 2017

Valvira har publicerat sin statistik om tillsynen över hälso- och sjukvården år 2017

5.2.2018 11:11 / Nyhet

Valviras statistik över antalet tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården år 2017 har publicerats på Valviras webbplats. Antalet inledda ärenden som inkom till Valvira minskade jämfört med fjolåret: totalt inleddes 1 055 nya tillsynsärenden (1 196 år 2016). Trots det har till exempel antalet klagomål som behandlas hos Valvira fortfarande varit stort (447, år 2016 var antalet 442).

Trots att antalet inledda tillsynsärenden fortfarande har varit stort har man hos Valvira ytterligare lyckats effektivera verksamheten och undvika förlängda behandlingstider för tillsynsärenden.

–    Vi har till och med lyckats minska antalet icke-slutbehandlade tillsynsärenden jämfört med året innan, säger direktör Tarja Holi.

–    Antalet icke-slutbehandlade tillsynsärenden var vid årsskiftet nu 468, föregående år 546. Orsaken är att vi kontinuerligt har effektiverat vår verksamhet: vi tar endast upp ärenden för behandling efter noggrant övervägande och en genomgång av patientsäkerhetsrisken, och även behandlingsprocesserna har utvecklats.

Majoriteten av tillsynsärendena överförs att behandlas av verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården. Samtidigt har Valvira i betydligt högre grad än tidigare inriktat sina resurser på att stödja och vägleda verksamhetsenheternas chefer och föreståndare i genomförandet av egenkontrollen.

–    Det effektivaste sättet att reda ut observerade missförhållanden är att noggrant och utan dröjsmål behandla dem vid verksamhetsenheterna, framhåller Holi.

–    Tillsynsmyndigheten styr och säkerställer att egenkontrollen fungerar på det sätt som den aktuella situationen kräver.

En välfungerande egenkontroll inom hälso- och sjukvården främjar både verksamhetsenhetens och yrkespersonernas intressen

Antalet beslut som fattades av nämnden för tillsyn över social- och hälsovården visade fortfarande en sjunkande trend år 2017: under året fattade tillsynsnämnden 142 beslut som gällde yrkesutbildade personers rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller tilldelande av skriftlig varning (167 år 2016). Antalet ärenden som behandlas av nämnden har minskat varje år sedan 2014. Holi poängterar betydelsen av verksamhetsenheternas egenkontroll också när det gäller att ingripa i problem som uppdagats i yrkesutbildade personers yrkesutövning.

–    Allt tyder på att man mer effektivt än hittills ingriper i problem som förekommer vid verksamhetsenheterna. Ett tidigt ingripande gynnar både yrkespersonen och verksamhetsenheten.

Läs mer

Tillsynsstatistik över hälso- och sjukvården (på finska) (Valvira.fi)

Missnöje med vården (Valvira.fi)

Mer information:

Tarja Holi, direktör
tfn 0295 209 400
fornamn.efternamn(at)valvira.fi