Innehållspresentatör

null Valvira har publicerat en uppdaterad handbok om inspektioner på fartyg

Valvira har publicerat en uppdaterad handbok om inspektioner på fartyg

24.9.2018 11:19 / uppdaterad 8.11.2018 16:30 / Nyhet

Anvisningen WHO:s handbok för inspektion på fartyg och utfärdande av sanitetsintyg, Nationell anvisning för tillämpning i Finland har uppdaterats bl.a. i fråga om provtagning för legionella, livsmedelslagstiftning samt anvisningens bilagor. Därtill har några termer preciserats.

Läs mer

WHO:s handbok för inspektion på fartyg och utfärdande av sanitetsintyg, Nationell anvisning för tillämpning i Finland (Valviras anvisning 24/2018) (pdf)

Mer information

Silja Särkijärvi
överinspektör
tfn 0295 209 452
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

 

8.11.2018 Uppdaterad länken till anvisningen.