Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har publicerat en uppdaterad anvisning om utredning av badvattenburna epidemier

Valvira har publicerat en uppdaterad anvisning om utredning av badvattenburna epidemier

5.6.2019 11:30 / Nyhet

Anmälan om utredning av en epidemi som sprids via bad- eller bassängvatten ska göras alltid när en anmälan om misstanke gjorts om epidemi eller misstänkt epidemi. Anmälan om utredning ska göras senast inom tre månader från det att epidemin upphört. Anmälan görs också i det fallet att det efter inlämnad anmälan om misstanke visar sig, att det inte varit fråga om en epidemi, eller att det varit fråga om någon annan än vattenburen epidemi.

Valvira har uppdaterat sin anvisning till hälsoskyddsmyndigheterna om utredning av bad- och bassängvattenburna epidemier. Hälsoskyddsmyndigheterna gör sina utredningsanmälningar elektroniskt i Livsmedelsverkets och Institutet för hälsa och välfärds datasystem RYMY.

Enheten för smittskydd och vaccinationer samt enheten för mikrobiologisk expertis vid Institutet för hälsa och välfärd konsulterar och koordinerar vid behov utredningen och bekämpningen av epidemier och ger vägledning i nödvändig provtagning.

Läs mer om övervakningen av badvattnets kvalitet

Mer information:

Heli Laasonen, överinspektör, tfn 0295 209 631
fornamn.efternamn(at)valvira.fi