Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har preciserat ansvaret för ett psykiatriskt sjukhus när en patient avlägsnar sig från vård som är oberoende av patientens vilja

Valvira har preciserat ansvaret för ett psykiatriskt sjukhus när en patient avlägsnar sig från vård som är oberoende av patientens vilja

12.8.2022 15:30 / Nyhet

Valvira har publicerat en riktlinje om när en patient utan tillstånd avlägsnar sig från vård som är oberoende av patientens vilja. Specifikationer har gjorts vad gäller återförandet och utskrivningen av patienten.

Det psykiatriska sjukhusets ansvar för en patient som tagits in för vård, men lämnat vårdenheten fortgår i regel så länge observationstiden pågår, beslutet om vård är i kraft eller tills patienten får psykiatrisk vård någon annanstans. Målet ska vara att föra patienten tillbaka till sjukhuset så snart det har konstaterats att patienten avlägsnat sig utan tillstånd. När patienten ska återföras till vård ska det vid behov samarbetas med polisen. En eventuell begäran om handräckning ska gälla tills patienten har återförts till vård eller sjukhusets ansvar för vården har upphört.

Sjukhusets ansvar upphör om det har säkerställts på ett tillförlitligt sätt som baserar sig på en individuell bedömning av patientens hälsotillstånd att grunderna för vård som är oberoende av patientens vilja inte längre uppfylls. Ett psykiatriskt sjukhus kan skriva ut en patient som utan tillstånd har avlägsnat sig från vård som är oberoende av patientens vilja också när observationstiden för patienten upphör eller beslutet om vård löper ut, eftersom det då inte längre går att bedöma om grunderna för vård som är oberoende av patientens vilja uppfylls.

Varje psykiatriskt sjukhus ska ha en tydlig handlingsmodell och en skriftlig anvisning för fall där en patient utan tillstånd avlägsnar sig från vård som är oberoende av patientens vilja.

Valvira har på begäran av riksdagens justitieombudsman upprättat en anvisning och anvisningen kan läsas i sin helhet på Valviras webbplats.

Mer information:

Kirsti Tolonen, gruppchef, 0295 209 215