Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har infört över 140 000 närvårdare med skyddad yrkesbeteckning i Suosikki-registret

Valvira har infört över 140 000 närvårdare med skyddad yrkesbeteckning i Suosikki-registret

25.6.2018 09:52 / Nyhet

Valvira har 12.6.2018 automatiskt och utan avgift infört de närvårdare i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki), som 1.3.2016 varit införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Sammanlagt antecknades skyddad yrkesbeteckning för 144 764 närvårdare. Samtidigt har Valvira utan särskild begäran passiverat de ansökningar som lämnats in av nu registrerade närvårdare och som nu alltså blivit onödiga. Kontakt med Valvira behövs inte.

Arbetsgivare och närvårdare ska kontrollera rätten att använda skyddad yrkesbeteckning i Terhikki- och Suosikki-registrens gemensamma informationstjänst på adressen julkiterhikki.valvira.fi.

Om registreringen som närvårdare med skyddad yrkesbeteckning inte syns rätt eller inte syns alls i Suosikki, trots att personen 1.3.2016 varit införd i Terhikki som närvårdare, ber vi kontakta adressen suosikki(at)valvira.fi.

Valvira återbetalar registreringsavgiften på 40 euro till de cirka 600 dubbelregistrerade närvårdare som blivit registrerade i Terhikki 1.3.2016 eller före de och som redan hunnit registrera sig även i Suosikki. För övriga närvårdare återbetalas registreringsavgiften inte. Valvira kommer att kontakta de närvårdare som får sin registreringsavgift återbetald – kontakt med Valvira behövs alltså inte.

Närvårdare som utexaminerats efter 1.3.2016 ska även i fortsättningen registrera sig separat antingen i båda registren (Terhikki och Suosikki) eller i någotdera av registren. Det är skäl att överväga registreringsbehovet utifrån den egna personliga situationen. För båda registreringarna tas en avgift ut enligt avgiftsförordningen. Man kan ansöka om registrering själv eller bli registrerad via läroanstalten.

Vi ber att undvika kontakt med Valvira i frågor som gäller en enskild ansökan. Om brister observeras i ansökningshandlingarna kontaktar Valvira sökanden innan ärendet avgörs.

Läs mer:

Automatiskt införande av närvårdare i Suosikki - vanliga frågor och svar

Ansökningsanvisning för närvårdare

Elektronisk ärendehantering för rehabiliteringsledare nu i bruk (1.3.2018)

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändras från 1.1.2018 – övergångstiden förlängs till slutet av juni 2018 (14.12.2017)

Precisering på webbsidan om villkoren för verksamhet i uppgifter inom socialvården (27.11.2017)

Yrkesrättigheter inom socialvården

Mer information:
Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

I frågor som gäller enskilda ansökningar ber vi kontakta adressen suosikki(at)valvira.fi.