Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har infört elektronisk ärendehantering för dem som avlagt yrkesinriktad examen

Valvira har infört elektronisk ärendehantering för dem som avlagt yrkesinriktad examen

13.5.2020 10:41 / Nyhet

Valvira har tagit i bruk elektronisk ärendehantering för dem som avlagt yrkesinriktad examen inom social- och hälsovården. Alla som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) eller yrkesexamen för massör/i massage kan nu ansöka om att bli registrerade med ifrågavarande yrkesbeteckning. E-ansökan kan lämnas in behändigt i Valviras elektroniska ärendehantering. Dokument i pappersformat behövs inte, och ansökan behandlas elektroniskt från början till slut.

”Genom att utvidga e-tjänsterna till att även gälla dem som avlagt yrkesinriktad examen tar Valvira det tredje stora steget för att utveckla tjänsterna i samband med beviljande av yrkesrättigheter. Tidigare har elektronisk ärendehantering tagits i bruk för dem som avlagt universitetsexamen eller yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården”, säger enhetschef Jenni Kangas.

Ansvaret för ansökan om registrering av yrkesbeteckning övergår till de utexaminerade

Hittills har läroanstalterna tillställt Valvira fastställda examensuppgifter om dem som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) eller yrkesexamen för massör/i massage (s.k. gemensamma listor). Behandlingen av gemensamma listor upphör i slutet av juni 2020. Ansvaret för ansökan om registrering av yrkesbeteckning övergår från läroanstalterna till de utexaminerade yrkesutbildade personerna. Alla som avlagt examen kan härefter ansöka om registrering direkt efter utexamineringen.

Vi rekommenderar dem som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen att ansöka om registrering samtidigt både i Terhikki- och Suosikki-registret, eftersom endast en avgift tas ut när ansökningarna behandlas samtidigt. Registrering i båda registren Terhikki och Suosikki kan främja sysselsättningen.

Ansökningar som kommit in efter slutet av juni (30.6.2020) behandlas och faktureras som enskilda ansökningar. Information om avgifterna för behandlingen finns på Valviras webbplats. Läroanstalterna kan vid behov sluta skicka gemensamma listor redan före slutet av juni och hänvisa de nyutexaminerade yrkesutbildade personerna att använda Valviras elektroniska ärendehantering.

Läs mer:

Valviras elektroniska ärendehantering


Mer information:

Jenni Kangas, enhetschef, tfn 0295 209 532
fornamn.efternamn(at)valvira.fi