Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har för första gången beviljat tillstånd till njurtransplantation för behandling av sjukdom hos donatorns vän

Valvira har för första gången beviljat tillstånd till njurtransplantation för behandling av sjukdom hos donatorns vän

30.10.2019 09:45 / Nyhet

Valvira har beviljat Helsingfors universitetscentralsjukhus tillstånd att transplantera en njure från en donator, som är vän till den mottagare vars sjukdom behandlas genom transplantation.

”Tillståndet är det första som beviljats för behandling av sjukdom hos donatorns vän”, säger direktör Jussi Holmalahti. ”Före ändringen av vävnadslagen kunde man endast donera en njure till en nära anhörig eller annan mycket närstående person.”

Ändringen av vävnadslagen trädde i kraft 1.3.2019. Efter lagändringen kan en njure även doneras av någon annan än en nära släkting (t.ex. av maka, make eller nära vän). Före en njurdonation genomgår donatorn undersökningar och utredningar för att det ska kunna säkerställas att donationen är säker och att den sker frivilligt. Samtidigt säkerställs att donationen inte är förknippad med erhållande eller erbjudande av ekonomisk fördel.

Årligen genomförs i Finland cirka 250 njurtransplantationer.

Läs mer:

Donation av en njure även till en annan person än en närstående människa underlättas (Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 7.2.2019)  

Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500

Minna Kymäläinen, inspektör
tfn 0295 209 503

fornamn.efternamn(at)valvira.fi