Innehållspresentatör

null Valvira ger anvisningar om botulinumbehandlingar

Valvira ger anvisningar om botulinumbehandlingar

16.5.2019 10:38 / Nyhet

Valvira anser att behandlingar med botulinumtoxin är ingrepp som förutsätter krävande medicinsk kompetens och utgör verksamhet inom hälso- och sjukvården, också i de fall där behandlingar ges i estetiskt syfte. Botulinumtoxin är en läkemedelssubstans som kan ges patienten endast med recept som utfärdats av en läkare med rätt att utöva yrket i Finland.

Enligt preparatsammandrag får behandlingar med botulinumtoxin endast utföras av läkare som har tillbörlig utbildning i och erfarenhet av sådana behandlingar och i att använda den utrustning som behövs. Valviras syn är att den läkare som utfärdat receptet till patienten kan delegera injiceringen av botulinumtoxinet även till en sådan sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska som avlagt utbildning för injicering av botulinumtoxin. En legitimerad läkare ska även säkerställa kompetensen hos de sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor som utför behandlingar med botulinumtoxin och bevilja dem ett skriftligt tillstånd att injicera ämnet.

Ansvaret för behandlingar med botulinumtoxin ligger hos läkaren också i de fall där läkaren delegerat själva injiceringen till en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska. Om injiceraren inte är en läkare, ska injektionen ges under ledning och tillsyn av en läkare.

Valvira har utarbetat en promemoria om förutsättningarna för injicering av botulinumtoxin i syfte att styra dem som utför sådana behandlingar och att informera om grundprinciperna för behandlingar med botulinumtoxin.

Läs mer

Behandlingar med botulinumtoxin (valvira.fi) (tillsvidare endast på finska)

Mer information:

Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, tfn 0295 209 306
fornamn.efternamn@valvira.fi