Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira fortsätter med noggrann uppföljning av korrigeringarna i vårdinformationssystemet Lifecare

Valvira fortsätter med noggrann uppföljning av korrigeringarna i vårdinformationssystemet Lifecare

19.3.2018 13:31 / Nyhet

Utredningen och korrigeringarna av de störningar som förekommit i Tieto Oyj:s informationssystem Lifecare har framskridit. En uppdatering har införts i systemet som ska rätta till problemen i medicineringsdata. Uppdateringen har tagits i bruk vid Päijät-Häme välfärdssamkommun. Enligt ett meddelande från Tieto kommer uppdateringen att tas i bruk inom kort också i de övriga organisationerna. Dessutom förbereder Tieto korrigeringar av de problem som förekommit i systemets användbarhet. Enligt utredningen hittills har upprepade fel i medicineringsuppgifterna minimerats genom användarhandledning och Tietos uppföljningsåtgärder. Valvira bedömer att en begränsning av användningen av informationssystemet i dagens läge skulle orsaka större risk för patientsäkerheten än fortsatt användning.

Valvira har tills vidare inte mottagit några anmälningar om patientskador som skulle ha orsakats av felaktiga medicineringslistor.

Tillsammans med andra myndigheter följer Valvira noggrant upp åtgärderna för korringering av de observerade felen i Lifecare-systemet. Risken för allvarliga fel i medicineringsuppgifterna i Tietos Lifecare-system observerades 1.3.2018, och en ny felrisk 5.3.2018.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska göra en anmälan om risksituation till Valvira om allvarliga risksituationer eller felaktiga funktioner orsakade av produkter eller utrustning för hälso- och sjukvård. Enheter inom hälso- och sjukvården som använder Lifecare-informationssystemet har lämnat in ett flertal anmälningar om risksituationer. Systemets tillverkare Tieto kommer att lämna in sin förklaring till dem. Valvira kommer också att begära en skriftlig utredning av Tieto om orsakerna till problemen och om hur de rättats till. Valvira kommer därefter att bedöma om tillverkarens åtgärder har varit tillräckliga.

Läs mer:

Tiedon Lifecare-järjestelmän lääkemääräysten uusinnassa ilmennyt häiriö aiheuttanut virheellisiä lääkemääräyksiä ja -listoja ((Tieto Oyj:n tiedote 8.3.2018)

Tieto keskittyy tehostetusti Lifecare-järjestelmän laadun varmistamiseen (Tieto Oyj:n tiedote 19.3.2018)

Mer information:

Antti Härkönen, överingenjör
tfn 0295 209 530

fornamn.efternamn(at)valvira.fi