Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira förbjuder försäljning av vissa cigaretter

Valvira förbjuder försäljning av vissa cigaretter

28.6.2017 10:40 / Nyhet

Valvira har meddelat ett beslut genom vilket Philip Morris Finland Oy förbjuds att sälja eller på annat sätt överlåta cigaretter som innehåller s.k. iceflow+ -filter. Förbudet baserar sig bland annat på att produkterna och deras detaljhandelsförpackningar innehåller element som strider mot tobakslagen.

Valvira ålägger bolaget att dra in från marknaden sådana produktförpackningar där de förnyade produkterna marknadsförs på plasthöljet. För tobaksprodukter gäller totalförbud mot marknadsföring, som täcker samtliga åtgärder vilkas direkta eller indirekta syfte är att åstadkomma eller främja konsumtion av och efterfrågan på de produkter som avses i tobakslagen.

Själva cigaretterna är inte förbjudna enligt beslutet.

Mer information:

Jonna Aaltonen, jurist
tfn 0295 209 620

fornamn.efternamn(at)valvira.fi