Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira får nytt tillsynsuppdrag

Valvira får nytt tillsynsuppdrag

27.1.2021 16:30 / Nyhet

Valviras tillsynsuppdrag inom social- och hälsovården utvidgas. Från och med maj år 2021 övervakar och främjar Valvira lagenligheten för dataskydd och informationssäkerhet inom sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Sekundär användning betyder användning av uppgifter för ett annat ändamål än det ursprungliga. Därtill upprätthåller Valvira ett offentligt register över driftmiljöer för sekundär användning som uppfyller kraven på informationssäkerhet.

Kraven på informationssäkerhet för driftmiljöer grundar sig på tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findatas föreskrift. Föreskriften tillämpas på alla i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården föreskrivna användningsändamål som kräver ett dataanvändningstillstånd. Till dessa användningsändamål som förutsätter ett tillstånd och en informationssäker driftmiljö hör vetenskaplig forskning, statistikföring och framställning av undervisningsmaterial samt myndighetsstyrning och myndighetstillsyn.

En informationssäker driftmiljö innebär en teknisk, organisatorisk och fysisk verksamhetsmiljö för databehandling där informationssäkerheten har säkrats både administrativt och tekniskt. Driftmiljön kan erhållas antingen av Findata eller så måste den ha fått ett intyg över kravenlighet från ett bedömningsorgan för informationssäkerhet. Driftmiljöers informationssäkerhet kan bedömas av bedömningsorgan för informationssäkerhet som godkänts av Trafik- och kommunikationsverket Traficom.

Driftmiljön måste anmälas till Valviras register över driftmiljöer för sekundär användning, men måste uppfylla kraven för dataskydd och informationssäkerhet innan registrering och ibruktagande. Miljöns tjänsteproducent är skyldig att påvisa miljöns kravenlighet.  Kraven på dataskydd och informationssäkerhet måste uppfyllas även hela den tid som driftmiljön är i produktionsanvändning och i Valviras register efter ibruktagandet.

Föreskriften gäller inte tillstånd som är i kraft före 1.5.2021 eller material som överlämnats på basis av dessa.

Mer information:

Överinspektör Elina Niemelä, tfn 0295 209 255

Läs mer på Findatas webbplats (findata.fi) (på finska)