Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira avslutar tillsynen över Esperi Care Oy:s vårdhem Ulrika – Ulrikahemmets verksamhet upphör

Valvira avslutar tillsynen över Esperi Care Oy:s vårdhem Ulrika – Ulrikahemmets verksamhet upphör

22.8.2019 10:00 / Nyhet

Valvira avslutar tillsynen över Esperi Care Oy:s vårhem Ulrika. Tillsynen avslutas på grund av att Esperi Care gjort en anmälan till Valvira om att Ulrikahemmets verksamhet upphör. De boendes vård koncentreras till Kristinahemmet, som drivs av Kristinestad.

Kristinestad har på förordnande av Valvira och regionförvaltningsverket ansvarat för vårdhemmet Ulrikas verksamhet sedan 25.1.2019.

Valvira avbröt Ulrikahemmets verksamhet i januari 2019 på grund missförhållanden som observerats i enhetens verksamhet. Missförhållandena gällde bland annat otillräckligt antal vårdpersonal i relation till vård- och omsorgsbehovet, bristfällig basvård och -omsorg, tillbörligheten av läkemedelsbehandlingen, bristfälliga uppgifter om klienternas vårdtyngd samt närmaste chefers arbete.

Läs mer:

Valvira meddelar ett tillsynsföreläggande till Esperi Care Oy – missförhållanden och brister ska rättas till på samtliga enheter inom äldreomsorgen (webbnyhet 23.4.2019)

Verksamheten vid Esperi Vårdhem Ulrika har avbrutits (webbnyhet 25.1.2019)

Mer information på Valvira

Reija Kauppi, jurist
tfn 0295 209 429

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionalförvaltningsverken

Anita Paavola, överinspektör
tfn 0295 018 841

fornamn.efternamn(at)avi.fi

Mer information i Kristinestad (förfrågningar som gäller ordnandet av vården för klienterna)

Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör
tfn 06 2216 200

fornamn.efternamn(at)krs.fi

Esperi Care Oy:s pressmeddelanden finns på bolagets webbplats.