Innehållspresentatör

null Väktartjänster inom socialvården – nytt webbinnehåll

Väktartjänster inom socialvården – nytt webbinnehåll

1.3.2018 10:44 / uppdaterad 2.3.2018 13:46 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken har skrivit ett nytt avsnitt på webbplatsen om anlitande av väktare och säkerhetstjänster inom socialvården. Texten är avsedd som stöd för serviceproducenter inom socialvården. Läs det nya webbinnehållet här.

När tjänster inom socialvården tillhandahålls ska verksamheten uppfylla de förutsättningar som krävs i lagen. Framför allt ska klient- och patientsäkerheten kunna garanteras. Ett tillräckligt antal kompetent personal är en nödvändig förutsättning för att trygga säkra och högkvalitativa tjänster för äldre. Väktare uppfyller inte behörighetsvillkoren för sådan personal som deltar i vård och omsorg och ingår alltså inte i vårdpersonalen. Dock är det viktigt att man inom socialvården kan utnyttja olika verksamhetsformer som stöder tjänsteproduktionen. Så kallade stödtjänster som ingår i hemservicen är för många klienter en viktig del av den samlade servicen.

Valvira och regionförvaltningsverken bedömer verksamhetsenheternas personalbehov utifrån de faktiska förhållandena och som en del av helhetsbedömningen av verksamheten.

Läs mer:

Anlitande av väktare och säkerhetstjänster inom äldreomsorgen (Valvira.fi)

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen, Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2017

Mer information på Valvira:

Elina Uusitalo, överinspektör
tfn 0295 209 334
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverket:

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården
tfn 0295 018 164

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ilpo Karonen, ledande överinspektör för socialvården
tfn 0295 016 135

Päivi Vainio, överinspektör för socialvården
tfn 0295 016 091

fornamn.efternamn(at)avi.fi

2.3.2018 uppdaterad information om tilläggsuppgifter