Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom socialvården

Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom socialvården

23.8.2017 13:34

Valviras anvisning 11/2016

Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom socialvården, Anvisning till den som utför undersökningen (pdf)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira kan vid behov förordna en yrkesutbildad person inom socialvården att genomgå en utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan och hälsotillståndet.

Syftet med denna anvisning är att ge instruktioner om och harmonisera förfarandet vid utredning av hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan hos en yrkesutbildad person inom socialvården, efter att Valvira ålagt personen att genomgå läkarundersökningar eller undersökningar på sjukhus.

Mer information:

Riitta Husso
Jurist
tfn 0295 209 324
fornamn.efternamn(at)valvira.fi