Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

16.5.2014 14:56

Valviras anvisning 3/2014

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter.