Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Uppdaterade anvisningar om servering av och detaljhandel med alkoholdrycker

Uppdaterade anvisningar om servering av och detaljhandel med alkoholdrycker

17.5.2018 14:09 / Nyhet

Valvira har i samarbete med regionförvaltningsverket och näringen i anslutning till alkohol uppdaterat anvisningarna som gäller servering av och detaljhandel med alkoholdrycker. I uppdateringen har vi beaktat de bestämmelser som utfärdats genom statsrådets samt social- och hälsovårdsministeriets förordningar och som innehåller preciseringar av alkohollagen.

Anvisningarna publiceras på svenska så fort översättningarna blivit klara. Anvisningen om servering av alkohol utkommer inom kort även på engelska.

Läs mer

Servering av alkoholdrycker 20/2018 (pdf, tills vidare endast på finska)
Detaljhandel med alkoholdrycker 21/2018 (pdf, tills vidare endast på finska)

Mer information

Juuso Nieminen, överinspektör
tfn 0295 209 614
fornamn.efternamn(at)valvira.fi