Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tobaksprodukter eller e-cigarettvätskor som innehåller mentol får inte säljas i Finland

Tobaksprodukter eller e-cigarettvätskor som innehåller mentol får inte säljas i Finland

1.12.2020 09:10 / uppdaterad 2.12.2020 09:10 / Nyhet

Valvira påminner om att det enligt tobakslagen är förbjudet att sälja produkter, vilkas tillsatser underlättar upptag av nikotin eller inhalering av rök eller ånga i lungorna. Sådana är tobaksprodukter för rökning som innehåller mentol samt så kallade e-cigarettvätskor, såsom nikotinvätskor, påfyllningsbehållare och nikotinfria vätskor för förångning.

Enligt Valviras uppgifter finns sådana produkter fortfarande på marknaden i Finland. Näringsidkare som deltar i att sälja produkter som innehåller mentol ska omedelbart beakta kraven i tobakslagen.

I tobaksprodukter avsedda för rökning fungerar mentol enligt undersökningar som en lokalbedövande ingrediens som minskar halsirritation. Mentolen som finns i e-cigarettvätskor har motsvarande effekt.

Mer information:

Jurist Isabella Lencioni, tfn 0295 209 358

2.12.2020 Korrigerat ett skrivfel.