Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Tobakslagen vid offentliga tillställningar som ordnas på utomhusområden

Tobakslagen vid offentliga tillställningar som ordnas på utomhusområden

22.9.2016 09:44

Valviras anvisning 15/2016

Tobakslagen vid offentliga tillställningar som ordnas på utomhusområden (pdf)

Enligt 74 § 1 mom. 2 punkten i tobakslagen är tobaksrökning förbjuden under skyddstak och på läktare vid offentliga tillställningar utomhus och på andra platser som direkt är avsedda för deltagare som följer tillställningen stillastående eller stillasittande. I 73 § i tobakslagen konstateras att förbudet gäller också till exempel användning av elektroniska cigaretter och vattenpipor. Rökförbudet gäller både avgiftsbelagda och avgiftsfria offentliga tillställningar, och det är i kraft under hela den tid som den offentliga tillställningen pågår.