Innehållspresentatör

null Tobakslagen förbjuder försäljning av klickcigaretter till konsumenter

Tobakslagen förbjuder försäljning av klickcigaretter till konsumenter

7.9.2017 14:31 / Nyhet

Tobakslagen förbjuder försäljning av klickcigaretter till konsumenter. Helsingfors förvaltningsdomstol har genom sitt beslut (31.8.2017) bekräftat Valviras syn på att försäljning av klickcigaretter har varit lagstridigt från och med 15.8.2016. Förvaltningsdomstolen har i sitt beslut gett tobaksbolag tid till slutet av oktober 2017 att återkalla nämnda lagstridiga produkter från marknaden.

Cigaretter som ändrar smak får inte hållas till salu.

Läs mer:

Interimistiskt beslut av förvaltningsdomstolen: tobaksbolag får inte släppa ut klickcigaretter på marknaden i Finland (6.3.2017)

Förbud att sälja klickcigaretter till tre tobaksbolag (10.1.2017)

Temporärt säljförbud av cigaretter som ändrar smak till tre tobaksbolag (15.9.2016)

Mer information:
Jonna Aaltonen, jurist
tfn 0295 209 620
fornamn.efternamn(at)valvira.fi