Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker – vad förändrades 1.3.2018?

Tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker – vad förändrades 1.3.2018?

14.3.2018 10:26 / Nyhet

Den lagstiftning om tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker som trädde i kraft den 1 mars 2018 innehåller inga stora ändringar jämfört med tidigare. Kommersiell tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker är fortfarande tillståndspliktig verksamhet. De tillverknings- och partihandelstillstånd för alkoholdrycker som beviljats under tiden med den gamla lagen gäller fortfarande. Hemmatillverkning av alkoholdrycker genom jäsning, till exempel öl och cider, är tillåten även enligt den nya lagen, men hemmatillverkning genom destillering är inte tillåten. Med hemmatillverkning avses att en enskild framställer drycker i sitt hem och för eget bruk.

Plan för egenkontroll krävs för tillstånd

En förutsättning för att man ska få tillverknings- och partihandelstillstånd för alkoholdrycker är att man har en plan för egenkontroll enligt den nya alkohollagen. De som har gällande tillstånd ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll för att säkerställa att verksamheten är lagenlig samt iaktta den och föra bok över genomförandet. Planen ska också hållas uppdaterad.

I planen för egenkontroll beskrivs vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i 1 §, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas. Planen för egenkontroll får vid behov slås ihop med den plan för egenkontroll som avses i livsmedelslagen.

Närmare bestämmelser om planen för egenkontroll finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning (158/2018). Valvira kommer att uppdatera anvisningarna om egenkontroll av tillverkning och partihandel under mars.  

Partiförsäljningslagers livsmedelslokaler anmäls i fortsättningen till Valvira

I samband med att den nya alkohollagen stiftades ändrades livsmedelslagen så att Valvira tar emot anmälningar om livsmedelslokaler vid tillverkningsställen och partihandelstillståndsinnehavares lager enligt alkohollagen. I fortsättningen tar Valvira också emot anmälningar om partihandlares s.k. skattepliktiga lager vid sidan av anmälningarna om skattefria lager.

Mer information

Eeva Saari, enhetschef
tfn 0295 209 515
fornamn.efternamn(at)valvira.fi