Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- och forskningssyfte

Tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- och forskningssyfte

14.10.2020 16:39

Valviras anvisning 6/2020

Tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- och forskningssyfte  (pdf)

Tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- eller forskningssyfte får enligt alkohollagen (1102/2017) endast idkas av den som har beviljats tillverkningstillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit i undervisnings- eller forskningssyfte kan beviljas:

  1. för undervisning eller forskning enligt en undervisningsplan inom utbildning enligt universitetslagen (558/2009), yrkeshögskolelagen (932/2014), lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
  2. samt för annan forskning eller produktutveckling.

Valvira kan begränsa ett tillverkningstillstånd till att gälla bara vissa alkoholdrycker, om det kunnande sökanden har tillgång till eller sökandens anordningar inte är lämpliga för tillverkning av alla slags alkoholdrycker. Sprit och alkoholdrycker som har tillverkats i undervisnings- eller forskningssyfte får användas endast för analys av produkten och kvalitetskontroll.

Mer information:

alkoholi(at)valvira.fi