Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet har uppdaterats

Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet har uppdaterats

9.10.2020 13:13 / Nyhet

Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet för åren 2021–2024 har uppdaterats med små justeringar och preciseringar. I beskrivningen av verksamhetsmiljön har vissa punkter som gäller radonövervakning reviderats. En del ändringar har också gjorts i kapitlen som behandlar riskbedömning och provtagning. Tabellen över kontrollfrekvens, som utgör en bilaga till tillsynsprogrammet, har samordnats med VATI-informationssystemet för bättre tillgänglighet. 

Genom tillsynsprogrammet styrs tillsynen över det kommunala hälsoskyddet. Målet för programmet är att åstadkomma en samordnad tillsynspraxis i hela landet samt att trygga medborgarna en hälsosam livsmiljö.

Läs mer: 

Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet för åren 2021–2024 (tillsvidare endast på finska) (pdf)

Mer information:

Kimmo Ilonen, miljö- och hälsoskyddsråd, tfn 0295 209 110
fornamn.efternamn(at)valvira.fi