Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsmyndigheterna utreder varför tiotals vårdhem har låtit bli att anmäla uppgifter om personaldimensionering

Tillsynsmyndigheterna utreder varför tiotals vårdhem har låtit bli att anmäla uppgifter om personaldimensionering

6.10.2021 14:20 / Meddelande

Valvira och regionförvaltningsverken börjar utöva tillsyn över mer än fyrtio vårdhem som inte har svarat på en enkät om hur den personaldimensionering som avses i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (nedan lagen om äldreomsorg) har genomförts. Vid tillsynen utreds personaldimensioneringen på de vårdhem som inte har svarat på enkäten. Valvira börjar utöva tillsyn över 33 vårdhem och överför tillsynen över 9 vårdhem till regionförvaltningsverken. På dessa 9 enheter utövar regionförvaltningsverken redan tillsyn.

Bland dem som inte svarat på enkäten finns både kommunala och privata vårdhem på olika orter i Finland. Stiftelser och små företag utgör en betydande del av de vårdhemmen. Enkäten skickades till närmare 1 900 verksamhetsenheter.

Den uppföljande enkäten om personaldimensioneringen enligt lagen om äldreomsorg har genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). I år genomförs enkäten två gånger. THL skickar resultaten av enkäten till tillsynsmyndigheterna för eventuella tillsynsåtgärder. Uppföljningsuppgifterna per kommun finns på THL:s webbplats (thl.fi).

Enligt lagen om äldreomsorg stiger personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre gradvis. För närvarande är dimensioneringen 0,55 anställda per klient och från och med början av 2022 minst 0,6 anställda per klient. Övergångsperioden går ut den 1 april 2023, varefter den lagstadgade personaldimensioneringen är minst 0,7 anställda per klient.

Mer information:

Kirsi-Marja Santama, överinspektör, Valvira, 0295 209 232

Anita Paavola, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 841

Heidi Seppälä, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 122

Merja Isoaho, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 047

Päivi Räinä, överinspektör för socialvården,  Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 024

​​​​​​​Kirsi Laitinen, chef för socialvårdenheten, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 821

Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 017 361

Tillsynen över personaldimensioneringar enligt äldreomsorgslagen inleds (valvira.fi)

THL:s utredning:Antalet när- och sjukvårdare inom heldygnsomsorgen för äldre har inte ökat (thl.fi)

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (finlex.fi)