Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynen över Vastaamo fortsätter

Tillsynen över Vastaamo fortsätter

12.2.2021 16:20 / Nyhet

Valvira utreder en hurdan inverkan de nya uppgifterna som erhållits från Vastaamo har på den tillsyn över Vastaamo som fortfarande pågår vid Valvira. Tillsynen fortsätter tills vidare för att säkerställa patientsäkerheten och den ändamålsenliga förvaringen av journalhandlingar. Vastaamo har 11.2.2021 meddelat att centret har ansökt om konkurs.

Mer information:

Kaisa Riala, enhetschef, 0295 209 381
Antti Härkönen, överingenjör, 0295 209 530

Vastaamos meddelande 11.2.2021 (på finska): Psykoterapicentret Vastaamo har ansökt om konkurs och affärsverksamheten överförs till Verve