Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynen över Vastaamo fortsätter

Tillsynen över Vastaamo fortsätter

27.1.2021 16:30 / Meddelande

Valvira fortsätter att övervaka Psykoterapicentret Vastaamo Oy. Efter inspektionsbesöket vid Vastaamo i slutet av 2020 har Valvira bett och fått flera ingående utredningar för den fortsatta tillsynsprocessen.

Tillsynen gäller hur åtgärderna för att förbättra Vastaamos datasäkerhet genomförs och tillbörligheten av Vastaamos verksamhet i hälsovården. Målet är att säkerställa patientsäkerheten.  

Valvira informerar om slutresultatet av tillsynen genast när det blir färdigt. I det här skedet av tillsynsprocessen är den exakta tidtabellen ännu öppen.

Mer information:

Antti Härkönen, överingenjör, 0295 209 530

Meddelande 18.11.2020: Valvira har företagit en inspektion av Vastaamo