Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynen över medicintekniska produkter överförs från Valvira till Fimea – Valvira ansvarar fortfarande för tillsynen över informationssystem för social- och hälsovården

Tillsynen över medicintekniska produkter överförs från Valvira till Fimea – Valvira ansvarar fortfarande för tillsynen över informationssystem för social- och hälsovården

31.12.2019 10:14 / uppdaterad 2.1.2020 13:51 / Nyhet

Tillsynen över medicintekniska produkter, aktörer inom området och prövning av produkter överförs från Valvira till Fimea den 1 januari 2020. Fimea övertar också styrnings-, tillsyns- och registreringsuppgifterna som gäller biobanker, tillsynsuppgifterna som gäller embryoforskning och gentekniklagen samt vissa tillstånds- och tillsynsuppgifter som baserar sig på vävnadslagen.

Valvira ansvarar också efter överföringen för tillsynen över programvara och informationssystem inom social- och hälsovården. Aktörer inom social- och hälsovården är skyldiga att se till att deras klient- och patientdatasystem är funktionsdugliga, att bruksanvisningar finns tillgängliga och att utbildning ges i användningen av systemen. Hot mot och kränkningar av informationssäkerheten inom social- och hälsovården ska anmälas till Valvira.

Valvira beviljar fortfarande tillstånd till avbrytande av havandeskap och sterilisering (i vissa fall) samt tillstånd till lagring av könsceller och embryon samt utförande av assisterad befruktning.

Läs mer:

Tillsynen över medicintekniska produkter överförs från Valvira till Fimea (webbnyhet 19.12.2019)

Mer information:
Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

2.1.2020 Updaterat länken.