Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Tillsynen av ekologiskt producerade alkoholdrycker i Finland

Tillsynen av ekologiskt producerade alkoholdrycker i Finland

7.9.2020 15:00

Valviras anvisning 3/2020

Tillsynen av ekologiskt producerade alkoholdrycker i Finland (pdf)

Denna anvisning är utarbetad som instruktion för aktörer som i kommersiellt eller övrigt näringssyfte bedriver import, lagring, partihandel, tillverkning av eller att låta tillverka ekologiskt producerade alkoholdrycker (nedan ekologiska alkoholdrycker).

Anvisningen grundar sig på kommissionens förordningar (EG) nr 834/2007 (ekoförordningen) och nr 889/2008 (verkställighetsförordningen) samt i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (importförordningen) gällande import av ekologiska produkter till EU. EU:s förordning om ekologisk produktion 834/2007 ersätts med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 som redan utfärdats, men den nya förordningen börjar tillämpas först i början av år 2021.

Med denna anvisning uppdateras Valviras anvisning 10/2018 (Dnr Dnr V/9916/2018. Uppdateringen gäller förändrad lagstiftning och innehåller dessutom tekniska preciseringar av partihandlarens skyldigheter vid partihandel med ekologiska produkter.

Produkten anses innehålla en påskrift över ekologiskt produktionssätt, om konsumenten ges uppfattningen om att produkten eller någon av dess ingredienser har producerats enligt tillverkningsreglerna för ekologiska produktionssätt. Hänvisningen kan befinna sig i emballaget, övriga förpackningspåskrifter, på reklammaterial eller i kommersiella dokument.

Påskrifter som hänvisar till ekologiska produktionssätt anses vara bl.a. beteckningarna naturenlig, ekologisk och biologisk och deras vanliga derivat (eko-, ekologisk- och bio-) och orden biodynamisk, organisk och organisk-biologisk. Även vissa officiella termer som är i bruk i medlemsländerna anses hänvisa till ett ekologiskt produktionssätt, såsom till exempel ecológico, økologisk, ökologisch, organic, biologique, biologico, biologisch, biológico och ekologisk.

I denna anvisning presenteras de särdrag för tillverkning, import och partihandel för ekologiska alkoholdrycker, för vars del verksamheten skiljer sig från den vid konventionella sätt framställda alkoholdrycker. 

Mer information:

alkoholi(at)valvira.fi