Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillräcklig information ska ges om fosterscreeningar

Tillräcklig information ska ges om fosterscreeningar

25.1.2018 11:25 / Nyhet

I samband med ett klagomålsärende som behandlats av Valvira har det framgått att en kommun inte gett adekvat information till föräldrar om fosterscreeningar. Valvira uppmanar kommunerna att säkerställa, att blivande föräldrar informeras om syftet med fosterscreeningar samt deras effekter, resultat och betydelse. Vidare uppmanas kommunerna att vid behov precisera de anvisningar som ges till blivande föräldrar och personal om fosterscreeningar.

Valvira anser att föräldrar bör få både muntlig och skriftlig information om att screeningen för kromosomavvikelser hos fostret innefattar både beräkning av risken för trisomi 21 med risk för utvecklingsstörning och beräkning av risken för trisomi 18. Uppgiften om att risk för trisomi 21 eller trisomi 18 föreligger bör meddelas patienten skriftligt.

Vid screeningar informeras patienten vanligen om undersökningsresultaten endast på allmän nivå. Patienten har rätt att på begäran få tillgång till exakta risksiffror. Patienten bör informeras om denna möjlighet och om hur hon vid behov får vetskap om risksiffrorna.

I den muntliga och skriftliga informationen till föräldrar bör det tillräckligt tydligt framhållas att screeningarna inte upptäcker alla kromosomavvikelser eller anatomiska avvikelser: möjligheten finns att en svår kromosomavvikelse eller avvikelse i anatomi upptäcks hos barnet först efter födelsen.

Läs mer:

Föräldrarna fick inte tillräcklig information om fosterscreeningar (på finska) (valvira.fi)

Mer information:

Leena Kinnunen, överinspektör
tfn 0295 209 420

fornamn.efternamn(at)valvira.fi