Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Tillämpning av tobakslagen på vätskor med en karakteristisk doft eller smak

Tillämpning av tobakslagen på vätskor med en karakteristisk doft eller smak

8.3.2018 16:01

Valviras anvisning 3/2018

Tillämpning av tobakslagen på vätskor med en karakteristisk doft eller smak (pdf)

Valvira utfärdar med stöd av 6 § i tobakslagen (549/2016) en anvisning om tillämpning av tobakslagen på flytande produkter som har en karakteristisk doft eller smak och som kan användas både som livsmedel och genom förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på annat motsvarande sätt.